SRP:ENG
Do sada je urađen veći broj sajtova koji se međusobno razlikuju po složenosti. Ipak u svim projektima vodilo se računa o nekoliko osobina koje su ključne za internet: kompatibilnosti, brzini, preglednosti, CMS-u upotrebljivom i jednostavnim za korišećenje.

Sajtovi uglavnom poseduje visoku kompatibilnost sa većinom internet pretraživača(browser-a) kako sa novijim verzijama tako i sa starijim. Kad god je bilo izvodljivo koristili su se programerski alati koji imaju ovu kompatibilnost.
Kod učitavanja podataka se vodilo računa o minimizovanju količine potrebne za prenos, što je pogodno za prikaz sajtova na različitim brzinama interneta.
Imajući u vidu potrebu da sistemi za aužuriranje sajtova budu intuitivno jasni korisnicima različitog stepena informatičkog znanja, težilo se jednostavnosti u korišćenju i što boljoj funkionalnosti CMS-a, uz što manje suvišnih i komplikovanih elemenata.

Sa klijentima se sarađuje u pripremnom periodu projekta kako bi se dobilo što optimalnije rešenje u smislu potreba, cene i kvaliteta. Rešenja su takva da omogućavaju efikasnu realizaciju dodatnih zahteva uz optimalnu cenu i rok. Time je data velika mogućnost nadogradnje u osnosu na postojeće stanje.

Ovim elementima je stvorena osnova za efiksano realizovanje potencijalnih zahteva klijenata uz minimum suvišnih koraka.


Tehnologije:

Web Services/SOAP/XML/Digital Signatures/Encryption

PHP/MySQL/WordPress/Yii2/JavaScript/CSS

Linux/Services (Apache/Postfix/DNS/IPtables)

Networking/Protocols/SNMP/VPNs/VoIP (Asterisk/IVR)

Perl/Bash/Python/Awk/Regular Expressions/

Android/Java/C#/.NET

IPTV/NGIN/FTTX/DSL